บริการ ตัด , เจาะคอนกรีต , ทำลายรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ด้วยเครื่องจักร และเครื่องตัดคอนกรีตที่รวดเร็วและไม่มีฝุ่นละออง ประหยัดต้นทุน  เรามีเครื่องตัดคอนกรีต จำหน่าย ราคาสมเหตุสมผล  รถตัดถนน , ใบตัดคอนกรีต , ใบตัดจ๊อยถนน

งานตัดคอนกรีต ( concrete Cutting)
ด้วยเครื่องมือ Wall Saw, Wire Saw

 
- เหมาะสำหรับงานตัดพื้น ผนังคอนกรีต ที่ต้องการความรวดเร็วแม่นยำ
- ลดมลพิษด้านเสียงจากการสกัดด้วยสกัดลมหรือสกัดไฟฟ้า ลดแรงสั่นสะเทือนซึ่งอาจกระทบต่อโครงสร้าง
- ลดปัญหาด้านฝุ่นละอองด้วยน้ำที่หล่อเลี้ยงใบตัด
- สามารถตัดได้ทั้งแนวราบ แนวดิ่ง และเพดาน (Overhead) ตัดได้ความลึกถึง 700 ม.
 
 
 
งานเจาะคอนกรีต (Concrete Core Drilling)
ด้วยเครื่องเจาะหัวเพชร Diamond Coring Tool


- เจาะพื้น ผนัง และคานคอนกรีตได้ตามขนาดของกระบอกเจาะ ตั้งแต่ 12 – 45 มม. 2 – 14 นิ้ว
   เจาะได้ลึกถึง 10 เมตร
- เมื่อเจาะแล้วเสร็จพร้อมเป็นช่องเปิดเพื่อเดินท่อในส่วนของงานระบบต่างๆ
 
 
 
 
งานตัดพื้น (Floor Cutting)
ด้วยรถตัด Flat Saw


- เหมาะสำหรับตัด ทำลาย ในพื้นที่กว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ความหนาไม่ควรเกิน 35- 49 ซม. 
- ตัดได้รวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก เช่น ตัดพื้นโรงงาน พื้นถนน มีทั้งแบบใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน
 
 
 
 

 
งานตัดเปิดช่องพื้นผนังคอนกรีตหรืออิฐก่อ (Handheld Cutting)
ด้วยเครื่องถือตัด Hand Saw

- เหมาะสำหรับตัดคอนกรีตพื้น ผนัง ที่มีความหนาไม่เกิน 15 ซม. พื้นที่ตัดไม่กว้างนักแต่รวดเร็วกว่า
 

 


 

งานติดตั้งโบลท์ สตัค เหล็กรีบาร์ (Chemical Bolt , Expansion & Anchor Bolt Installation)
ด้วยเครื่อง Core Drilling, Rotary Hammer Drill

 
 

- เหมาะสำหรับงานต่อเติมโครงสร้างหรืออาคาร 
- เป็นบริการเพื่อลดต้นทุนให้ลูกค้า โดยหนักงานมืออาชีพ ตรงตามสเป็คที่กำหนด ไม่สิ้นเปลืองวัสดุ (น้ำยา)
  ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง

งานสแกนเพื่อตรวจสอบโลหะในคอนกรีต (Steel Reinforcement Detection)
ด้วยเครื่อง Hilti Ferroscan PS – 200


- ตรวจสอบหาโลหะ หรือเหล็กโครงสร้างด้วย Grid Line Paper ขนาด 60 x  60 ซม. 
- ตรวจหาแนว สลิง โพสเทนชัน ให้ลูกค้าได้ทราบตำแหน่งก่อนตัดสินใจเจาะหรือตัดคอนกรีตนั้นๆ 
- ตรวจสอบความลึกของเหล็กโครงสร้างได้อย่างรวดเร็ว Quick Scan 
- ตรวจสอบสภาพเหล็กโครงสร้างโดยดูการบวมของเหล็กโครงสร้างซึ่งเกิดจากสนิม
 

 

 

ด้วยทีมงานที่ตั้งใจมุ่งมั่น บริการและแก้ปัญหาให้ลูกค้า
บริษัทฯ จึงเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือและพัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา บริษัทฯ พร้อมส่งวิศวกรภาคสนามเข้ายังหน่วยงาน
เพื่อร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำด้วยความเต็มใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัท ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้บริการ แก้ปัญหา ให้ท่านในโอกาสต่อไป