ใบตัดเพชร

 

DIA.350 , 400 , 600 , 800 , 1000 , 1200 mm. ทั้งใบ Wallsaws และ Flatsaws