งานตัดเปิดช่องพื้นผนังคอนกรีตหรืออิฐก่อ (Handheld Cutting)

 
งานตัดเปิดช่องพื้นผนังคอนกรีตหรืออิฐก่อ (Handheld Cutting) , งานหนีบผนังคอนกรีต,ผนังอิฐก่อ
ด้วยเครื่องมือถือตัด Hand Saw , Crusher

    - เหมาะสำหรับตัดคอนกรีตพื้น ผนัง ที่มีความหนาไม่เกิน 15 ซม. พื้นที่ตัดไม่กว้างนักแต่รวดเร็วกว่า
    - งานหนีบผนัง , พื้น ความหนาไม่เกิน 30 มม. รื้อถอนทำลายแบบไม่มีฝุ่น , ไม่มีเสียงดัง , ไม่มีน้ำเลอะเทอะ        เหมาะกับงานใน โรงพยาบาล , สำนักงาน , โรงงาน , โรงเรียน