งานตัดพื้น (Floor Cutting)


งานตัดพื้น (Floor Cutting), ตัดจ๊อยท์ , ถนน , ตัดแลมป์ก้างปลา
ด้วยรถตัด Flat Saw

    - เหมาะสำหรับตัด ทำลาย ในพื้นที่กว้าง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ความหนาไม่ควรเกิน 35- 49 ซม. , งานรื้อถอน
    - ตัดได้รวดเร็ว เคลื่อนย้ายสะดวก เช่น ตัดพื้นโรงงาน พื้นถนน มีทั้งแบบใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำมัน