งานตัดคอนกรีต ( concrete Cutting)

 

งานตัดคอนกรีต ( concrete Cutting) ด้วยเครื่องมือ Wall Saw, Wire Saw

  • เหมาะสำหรับงานตัดพื้น ผนังคอนกรีต ที่ต้องการความรวดเร็วแม่นยำ
  • ลดมลพิษด้านเสียงจากการสกัดด้วยสกัดลมหรือสกัดไฟฟ้า ลดแรงสั่นสะเทือนซึ่งอาจกระทบต่อโครงสร้าง
  • ลดปัญหาด้านฝุ่นละอองด้วยน้ำที่หล่อเลี้ยงใบตัด
  • สามารถตัดได้ทั้งแนวราบ แนวดิ่ง และเพดาน (Overhead) ตัดได้ความลึกถึง 700 ม.