งานเจาะคอนกรีต (Concrete Core Drilling)

งานเจาะคอนกรีต (Concrete Core Drilling)  ด้วยเครื่องเจาะหัวเพชร Diamond Coring Tool
 

    - เจาะพื้น ผนัง และคานคอนกรีตได้ตามขนาดของกระบอกเจาะ ตั้งแต่ 12 – 45 มม. 2 – 14 นิ้ว เจาะได้ลึกถึง 10 เมตร
    - เมื่อเจาะแล้วเสร็จพร้อมเป็นช่องเปิดเพื่อเดินท่อในส่วนของงานระบบต่างๆ